Správa nemovitostí

 • Vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor
 • Předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad
 • Předpis služeb spojených s užíváním společných pstor
 • Změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním j jednotek
 • Změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • Výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • Kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů dle účetní osnovy
 • Upomínání pohledávky u dlužníka - provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • Vedení evidence hospodaření nemovitosti

Technicko správní činnosti

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství - smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch a zahradnické práce - smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech /voda,plyn,elektro apod.
 • smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů (informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu)
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy - smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby
 • zajištění NONSTOP pohotovostní havarijní služby vč.sobot, nedělí a svátků - elektro, voda, plyn
 • smluvní zabezpečení elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany

Správa nemovitostí Správa nemovitostí
 • Zajišťujeme kompletní správní služby.
 • Od vedení evidence nájemníků až po údržby zelených ploch se můžete spolehnout na JKFM.
Úklidové služby Úklidové služby
 • Úklid je řemeslo, které má striktní pravidla.
 • Používáme profesionální chemikálie a osvědčené postupy.
Výškové práce Výškové práce
 • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru.
 • Dokážeme vše od mytí oken až po rizikové kácení stromů.

Vybrané reference